Advokat beordrade att betala $ 5,2 miljoner för att frigöra Bitcoin-medel från Escrow

En advokat från NYC har beordrats att betala ett kryptoinvesteringsföretag mer än $ 5 miljoner efter att för tidigt släppt de flesta av sina medel avsatta för att köpa Bitcoin Era.

En federal domare har beslutat att en advokat i New York är ansvarig för att återbetala ett kryptoinvesteringsföretag efter att han för tidigt släppte spärrfonder avsatta för att köpa $ 5 miljoner i Bitcoin

Enligt en 13 augusti- rapport om Law360 bekräftade den amerikanska distriktsdomaren Alison J. Nathan att advokat Aaron Etra är på kroken för 4,6 miljoner dollar till det San Francisco-baserade investeringsföretaget Benthos Master Fund. Den totala domen var för 5 555 miljoner dollar, plus upplupen ränta.

Avgörandet kommer efter att Etra under en april-domstol i New York inte visade en bekräftelse av en skiljedom och själva sessionen vid Internationella handelskammarens Internationella skiljedomstolen i Haag. Frånvaron var avgörande för att domaren utsåg sig till kryptinvesteringsföretagets fördel.

”Han har bara sig själv att skylla,” uttalade domare Nathan. „Respondenten misslyckades med att dyka upp eller presentera bevis trots att han fått meddelande om skiljeförfarandet och trots att han tydligt var skyldig att skilja ut tvister enligt Escrow-avtalet.“

Fallet över förlorade Bitcoin

Avtalet i fråga går till 2018, då Benthos räckte till Etra för att agera som en spärragent för företagets Bitcoin- köp ( BTC ). De två tecknade ett avtal – på lämpligt sätt kallad Bitcoinavtalet – med Valkyrie Group, en dräkt med uppgift att hitta tredje parter intresserade av att sälja sina kryptoinnehav.

Ursprungligen tänkte Benthos att köpa 5 miljoner dollar i BTC – ungefär 10 000 mynt vid den tiden – och deponerade det beloppet i escrow-fonden. Utan att se godkännandet av Benthos överförde Etra 4,6 miljoner dollar av den totala Bitcoin-fonden ur spärr över två transaktioner i augusti 2018, vilket aldrig resulterade i att några kryptotillgångar skickades till företaget.

Efter flera förslag från Benthos som i huvudsak bad Etra att sluta flytta pengar ur fonden och redogöra för vad som hände med de 4,6 miljoner dollarna, beslutade en domstol att advokaten var tvungen att framställa alla dokument och information relaterade till de saknade medlen. Etra returnerade de återstående 400 000 $ och producerade register över sin kommunikation med Bitcoin-säljare, så tidigare förslag från Benthos för att sanktionera advokaten och hitta honom i förakt för domstol nekades.

Domen är totalt 5,2 miljoner dollar plus ränta. Detta kan vara en dold välsignelse för Etra, som potentiellt kunde ha varit ansvarig för 108 miljoner dollar – vilket är BTC: s nuvarande värde i fiat, om försäljningen hade gått igenom vid den tiden.